Marc Graetz is

ZZP’er in inspiratie!

Hier steek ik mijn energie in:

De Bossche Clique


Samen voeden we de stad!
Nieuw eten (laten) verbouwen, op de reststromen uit horeca, catering, evenementenbedrijven, grootbedrijven!

Bij Katrien


De “Warme Huiskamer van de Binnenstad” kent per 1 maart 2022 een herstart in de Catharinakerk aan de Kruisbroedershof. Als bestuurslid organiseer ik projecten die de sociale cohesie in de stad bevorderen. Eenzame mensen van 8 tot 80 jaar, hoog of laag opgeleid, iedereen is welkom

Gesprexperiment


Praat met drie personen over een onderwerp waar je mee worstelt. Doel: weer leren hoe consensus werkt ipv polarisatie. Hoe actief luisteren werkt ipv jouw boodschap zenden.

Ik deel mijn elektrische auto


Delen is het nieuwe hebben.
Verklein je voetafdruk omdat er minder auto’s nodig zijn, verlaag je kosten omdat je alleen maar betaalt wat je gebruikt.

Recente activiteiten:

De Bossche Clique
De Bossche Clique zorgt voor lokale circulaire voedselproductie. We halen reststromen organisch materiaal op en…
Lees meer