Duurzaamheid is mijn focus sinds 2009
elektrische deelauto’s, energietransitie
en nu
sociale inclusiviteit
circulaire voedselproductie

De Sustainable Development Goals bestrijken alle aspecten van onze samenleving, bedrijfsvoering en innovatie. Het IPCC-rapport van 2021 spoort me aan om ik mezelf bij iedere handeling af te vragen wat de impact is op de leefwereld van mijn kinderen. En de kinderen van mijn kinderen.
Hoe had jij ’t gevonden als jouw opa je leefwereld grondig naar de knoppen had geholpen? Dus? Wat ga je eraan doen? Sluit je aan bij de beweging richting de circulaire economie.

De natuur, moeder aarde, de mensen respectvol behandelen. Dat is altijd mijn drijfveer. Sinds 2009 organiseer ik projecten en werk ik mee aan wat we sinds een paar jaar als de SDG’s kennen. Sustainable Development Goals. Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Mijn gebieden zijn circulaire voedselproductie, mobiliteit en energie, en sociale inclusie.

Mijn kracht is mijn inspirerende stijl van presenteren, gesprekken leiden en aanreiken van nieuwe inzichten voor bedrijfsvoering en gedragsverandering.

Wilt u met mij in gesprek over circulaire bedrijfsvoering?

Deel je gedachten met mij!

Mijn initiatieven en werkvelden